Vindtunnel

Priser per person

x3 fallskärmshopp

2 minuter inne i vindtunneln motsvarar tiden för fritt fall under 3 st fallskärmshopp från 4000m höjd.

180 - 280+ km/h

Våra tekniker kontrollerar vindhastigheter mellan 180-280+ km/h inuti vindtunneln.

All utrustning som behövs, säkerhetsgenomgång med instruktör samt försäkring är inkluderad i paketet. 

1 person

Grupper/familj

Event/företag